Unitate protejata

_DSC1866Masajmed are statut de Unitate Protejată Autorizată din anul 2012 ( UPA nr. 1228/19.12.2012, atribuita in baza ordinului MMPS nr. 3400/19.12.2012) și este reautorizată din ordinul Ministerului Muncii Familiei si Justiției Sociale / nr. 634/03.05.2017 cu numărul 1869/03.05.2017.

Intrarea in vigoare a prevederilor legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a dus la abrogarea prevederilor art. 43 alin. 2 din O.U.G. nr. 102/1999 prin care erau exceptati de la plata obligatorie prevazuta la art 43 alin. 1 agentii economici, autoritatile si institutiile publice care fac dovada ca au solicitat trimestrial la agentiile judetene de ocupare a fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, repartizarea de persoane cu handicap calificate in meseriile respective si ca acestea nu au repartizat astfel de persoane in vederea angajarii.

In acest sens nu mai este necesara eliberarea dovezii din partea agentiilor judetene de ocupare a fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti care sa ateste faptul ca angajatorii au solicitat trimestrial repartizarea de persoane cu handicap.

Va prezentam mai jos extrasele de lege in vigoare, care fac referire la unitatile protejate:

Legea 448/2006 republicata:

Art. 78.. (2) „Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.”
        Art. 78.. (3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

 • sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
 • sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit. a).

HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448:

Art. 43. – In sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate se realizeaza lunar in baza unui contract, insotit de factura si de dovada platii.
Art. 44. – Sunt considerate unitati protejate, in sensul legii:

 • operatorii economici cu personalitate juridica, indiferent de forma de proprietate si organizare, care au cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate cu contract individual de munca;
 • sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice sau din cadrul ONG (organizatiilor neguvernamentale), care au gestiune proprie si cel putin 30% din numarul total de angajati persoane cu handicap incadrate si salarizate;

OUG 86/2008 – cu modificare a legii 448:

Articolul 78 alineatul (3), litera b) din legea 448 are urmatorul cuprins: lit. „b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in conditiile prevazute la lit. a).”

Ordinul 590 / 2008 cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448 / 2006

Art. 1. – Suma datorata de autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, sau achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, se declara la pozitia 24 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate” din formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu completarile ulterioare.
Art. 2. – (1) Numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna. (2) Se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice. in efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi. (3) Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.
Art. 3. – Procentul de 4% rezultat conform legii va fi un numar format din doua zecimale, care se va inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara stabilit prin hotarare a Guvernului in vigoare in luna pentru care se plateste.
Art. 4. – Achizitionarea produselor de la unitatile protejate poate fi partiala, existand posibilitatea platii doar a sumei neacoperite pana la cea stabilita potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. – In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, operatorul economic va datora bugetului de stat diferenta de suma.
Art. 6. – In situatia in care operatorul economic achizitioneaza produse sau servicii de la unitati protejate autorizate potrivit legii, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, operatorul economic nu datoreaza nici o suma bugetului de stat, iar diferenta in plus se reporteaza in luna urmatoare, in sensul diminuarii de plata.

Recomandari privind inregistrarea in contabilitate

Veti declara cu ajutorul formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ urmatoarele:

 • suma datorata bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu ati angajat persoane cu handicap;
 • suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat.

In cazul in care ati optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ se va completa astfel:

 • in situatia in care valoarea achizitiilor este in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, in luna de raportare nu exista obligatia declararii pozitiei 24 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“;
 • in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mica de cat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, in luna de raportare, la pozitia 24 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“ se declara diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;
 • in situatia in care valoarea achizitiilor este mai mare de cat echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, pozitia 24 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“ nu se declara in luna de raportare, iar diferenta de sume se reporteaza in lunile urmatoare prin diminuarea obligatiei de plata.

Cum stabiliti numarul de salariati la care trebuie sa va raportati?

 • Numarul de angajati pe care trebuie sa-l luati in calcul este numarul mediu de angajati din luna.
 • Numarul de angajati pe care trebuie sa-l luati in calcul este numarul mediu de angajati din luna.

In efectivele zilnice veti include si:

 • zilele de repaus saptamanal;
 • zilele de sarbatori legale;
 • alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza.

Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala vor fi luate in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

In efectivele zilnice nu vor fi inclusi:

 • salariatii aflati in concediu fara plata;
 • salariatii aflati in greva;
 • salariatii detasati la lucru in strainatate;
 • salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate.

Important!

 • Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.
 • Procentul de 4% aplicat asupra numarului mediu de salariati astfel calculat va fi un numar format din doua zecimale pe care il veti inmulti cu 50% din salariul minim brut pe tara.

Se pot combina obligatiile alternative

Puteti achizitiona produse de la unitati protejate doar partial, existand posibilitatea platii doar a sumei neacoperite.

 • in situatia in care achizitionati produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mica decat suma datorata bugetului de stat, veti datora bugetului de stat diferenta de suma.
 • in situatia in care achizitionati produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma mai mare decat suma datorata bugetului de stat in luna respectiva, nu datorati nici o suma bugetului de stat.

Diferenta in plus o veti reporta in luna urmatoare, in sensul diminuarii sumei de plata.

Concluzie

Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu ati angajat persoane cu handicap, precum si suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizata pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat o veti declara Fiscului cu ajutorul formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“ la pozitia 24 „Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate“.

Acte normative aplicabile:

Art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Art. 1-7 din Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008

Art. I pct. 3 din Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.809/2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Rezumat preluat si adaptat din newsletterul
Info News fiscalitatea

Necunoasterea legislatiei privind persoanele cu dizabilitati constituie un handicap pentru afacerea dvs.!