Unitate protejată autorizată

_DSC1866

Masajmed funcționează ca ununitate protejatăutorizată, AUTORIZAȚIE nr. 201 / 28.06.2021 din Ordinul nr.1208 / 28.06.2021 al Președintelui Autorității naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, copii și Adulți – https://andpdca.gov.ro/w/unitati-protejate-autorizate/

 

Legea 448 / 2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr.193/21.08.2020 –  Articolul 78

Alin.2)  Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Alin.3) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.”